Permakultur

Permakultur er et koncept der bygger på at skabe naturlige kredsløb der kan fungere permanent. Permakultur er oprindelig udviklet med henblik på landbrug (permanent agriculture) men er nu blevet en filosofi der omfatter så forskellige områder som energiforsyning, landskabsdesign og endda sociale (infra-)strukturer. Filosofiens mål er at forvalte naturens ressourcer i små kredsløb, på en økologisk, økonomisk og socialt bæredygtig måde.
"Permakultur handler om at skabe og vedligeholde landbrugsmæssigt produktive økosystemer der afspejler de naturlige økosystemers diversitet, stabilitet og modstandsdygtighed. Permakulturfilosofien arbejder med og ikke mod naturen, det er en tænkemåde der handler om løbende bevidst iagttagelse og ikke om konstant hovedløs aktivitet. Den betragter systemerne i alle deres funktioner i stedet for kun at fokusere på et bestemt udbytte, og den tillader systemerne selv at udvikle sig".

Frit efter Bill Mollison

 

Bill Mollison og David Holmgren regnes som permakulturens fædre i Australien, men Sepp Holzer (Østrig) er den europæiske permakulturs ophavsmand. Sepp Holzer er konsulent på projekter over hele verden og også på Vitsøhus-projektet.

 

Permakulturens karakteristika, permakultur er skridtet videre end økologi

Permakultur er en af de mest holistiske, integrerede systemanalyse og design metode i verden.

 • Permakultur kan anvendes for at skabe produktive økosystemer for menneskelig positionen af brug og støtter ødelagte økosystemer til at genvinde sundhed og dyrelivet.
 • Permakultur kan anvendes i hvert økosystemet, uanset hvordan det er ødelagt.
 • Permakultur værdsætter og valideret traditionel viden og erfaring.
 • Permakultur forbindes bæredygtig landbrugspraksis og arealforvaltende teknikker og strategier over hele verden.
 • Permakultur er en bro mellem traditionel kultur og deraf følgende skræddersyet til jorden.
 • Permakultur fremmer miljøet.
 • Permakultur agter at maximere symbiotiske og synergetiske relationer af organiske landbrugen, som benytter ingen pesticider og ikke indlæstes komponenterne af stederne.
 • Permakultur betyder by og også landplanlægning. Permukultur-design er stedspecifik, brugerdefineret og kulturspecifik.

Permakultur Principperne

 • Omsorg for jorden
 • Omsorg for kreaturer / mennesker
 • Selv begrænse, ligelig fordeling af ressourcer