Lejebetingelser for feriehuse

Forbrugs udgifter:

Strøm:  3,20 DKK / kWh     Villa Eden: 25,- DKK pr. dag
Vand:  23,50 pr. person, pr. dag
Slutrengøring Vitsøhus:  1200,- DKK
Slutrengøring Lille Villa:  850,- DKK
Slutrengøring: Villa Eden:  750,- DKK
Slutrengøring Holmegård:  750,- DKK
Depositum:  1500,- DKK pr. uge
Internet:  Gratis WiFi med lynhurtigt 30/30 Fibernet
Fyringsolie:  22,- DKK per time (kun Holmegård)
   
Tillæg ved leje under en Uge
 
A, B & C Sæson +15%

 

 

Lejebetingelser

 1. Lejemålet er bindende for begge parter, når den første rate er betalt. Kontrakten bliver indgået mellem udlejer og lejer for varigheden af lejeperioden der er anført i kontrakten og inkluderer det i kontrakten nævnte sommerhus med alt hvad dertil hører.

 2. Lejen betales normalt i to rater. Den første rate (depositum) skal betales senest 5 dage efter modtagelse af lejekontrakten. Den anden rate forfalder 30 dage før ankomst i ejendommen. En rejseforsikring er ikke en del af kontrakten. Sammen med anden rate betales den obligatoriske slutrengøring. Hvis opholdet bookes under 40 dage før ankomst, forfalder hele lejebeløbet samt tjenesteydelser til betaling inden 5 dage efter modtagelsen af kontrakten.

 3. Lejemålet indgås med de personer, der er specificeret i lejeaftalen. Med underskriften erklærer lejeren at han har bemyndigelse til at repræsentere de anførte deltagere. Alle anførte personer er som fælles lejere ansvarlige for opfyldelsen af lejemålet.

 4. Udlejning er ugentlig fra lørdag til lørdag. Kun uden for sæsonen og omkring helligdage kan undtagelser finde sted. Lejemålet begynder kl. 16.00 og slutter klokken 10.00. I tilfælde af tidlig ankomst og ibrugtagning af den lejede ejendom kan der ikke stilles krav til: f.eks. rengøring.

 5. Lejeren er i lejeperioden ansvarlig for feriehuset og er forpligtet til nænsom behandling af det lejede objekt og dets inventar, der kun må benyttes inden for rammerne beskrevet i lejekontrakten. Skader opstået under lejemålet skal erstattes.

 6. Antallet af personer, der er nævnt i lejekontrakten, må ikke overskrides uden forudgående aftale med ejeren. Campingvogne og telte må ikke opstilles på ejendommen.

 7. Kæledyr, især hunde og katte, må kun medtages med forudgående skriftlig tilladelse af udlejer.

 8. Sengetøj, håndklæder og viskestykker af enhver art skal medbringes af lejer - disse er ikke del af, men en forudsætning for ​​lejemålet.

 9. Der bliver opkrævet et depositum. Depositummet er sikkerhed for nøgler, rengøring og forbrugsudgifter. Depositummet bliver inden 14 dage efter afrejse fratrukket forbrugsudgifterne og restbeløbet tilbagebetalt, såfremt sommerhuset er afleveret ordentligt rengjort. Er depositummet ikke tilstrækkeligt til at dække eventuelle skader, forfalder differencen til betaling senest 14 dage efter modtagelse af opgørelsen. Depositummet er den første rate af lejen som forfalder til betaling.

 10. Lejer er forpligtet til omgående at meddele opdagede/opståede skader til enten udlejer eller dennes lokale repræsentant. En senere meddelelse giver udlejeren ret til at kræve følgeskader dækket af lejer. Det kan f.eks. være efterfølgende lejers krav om lejenedsættelse eller erstatning. Efter afslutningen af lejeperioden afleveres nøgler der hvor de blev modtaget.

 11. Lejer er kontraktmæssigt forpligtet til at holde den lejede feriebolig ren og til at forlade sommerhuset fejet, og ryddeligt ved lejemålets ophør. Hvis dette ikke er tilfældet, opkræves lejer en ekstra udgift på mindst 375,- dkr. for ekstra rengøring. Lejeren må ikke videregive rengøringsforpligtigelsen til tredjemand.

 12. Eventuelle reklamationer skal, mens lejer stadig bebor lejemålet, meddeles udlejer omgående, dog senest inden for 24 timer efter konstateret mangel/defekt. Lejeren kan kræve udbedring. Bliver manglen ikke udbedret af udlejer inden for en rimelig frist, er lejer berettiget til en huslejereduktion.

 13. Mundtlige reklamationer skal ydermere omgående meddeles skriftligt til udlejeren.

 14. Efterfølgende klager vil ikke blive accepteret af ejeren og berettiger ikke til kompensation.

 15. Efter ​​lejeperiodens ophør kan klager/reklamationer overfor udlejer ikke gøres gældende.

 16. Udlejer garanterer ikke mod forekomsten af insekter, ørentviste og lignende. Ejeren eller dennes repræsentant sørger i givet fald for, hvis muligt, at genen bliver afhjulpet hurtigst muligt

 17. Hvis lejeren er mere end 3 arbejdsdage i betalingsrestance, er udlejer berettiget til at opsige kontrakten øjeblikkeligt og uden varsel, og at udleje ejendommen til tredjemand.

 18. En eventuel annullering af lejemålet skal være skriftlig og gælder fra datoen for forkyndelsen. I dette tilfælde vil følgende afbestillingsgebyrer finde anvendelse:

 19. Op til 49 dage før ankomst: 10 % af lejen

 20. Op til 35 dage før ankomst: 30 % af lejen

 21. Op til 21 dage før ankomst: 60 % af lejen

 22. Op til 14 dage før ankomst: 90 % af lejen

 23. ellers (mindre end 14 dage før ankomst) 100 % af lejen.

 24. Udlejeren kan derefter leje ejendommen ud til tredjemand.

 25. Lejer er altid berettiget til, efter aftale og samtykke med udlejer, at overdrage lejemålet til en anden lejer.

 26. Udlejeren kan, på grund af force majeure f.eks. ved krig, strejker og lignende forhold, opsige lejeforholdet med omgående virkning. Udlejer er i denne situation forpligtet til at tilbagebetale lejeren det hele betalte beløb. Eventuelle yderligere krav kan ikke gøres gældende.

 27. Den manglende effektivitet af enkelte bestemmelser i lejekontrakten påvirker ikke gyldigheden af ​​de resterende bestemmelser.

 28. De af udlejer fastsatte priser er med forbehold for prisændringer da kursændringer, trykfejl og lignende ikke kan udelukkes. Fejl i tilbuddet og priserne berettiger udlejeren til at ophæve kontrakten.

 29. Alle mulige retslige tvister vedr. lejemålet forhandles ved retten i Svendborg.